เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

 

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล อยู่ภายใตบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลนามว่า "นะ อิศโร" เดินทางไปลังกาและมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่ง ซึ่งยินดีถวายพระธาตุให้แก่ท่านนะ อิศโรอธิษฐาน เมื่อกลับมาสงขลา ท่านได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจนถึงทุกวันนี้บริเวณพระบรมธาตุ เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

Last modified on 11/07/2016

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

bottom

phone +66 (0) 89-465-0630 

mail 44043 640  stmagazine.unseen@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 15

Yesterday 28

Week 15

Month 740

All 155213