ตำหนักเขาน้อย

ตำหนักเขาน้อย  สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๘) ตำหนักเขาน้อยสร้างเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๕๔  พระองค์ทรงซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกจากกรมขุนบุรี เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินทางทิศตะวันออกหลวงสุขเกษมสโมทัยถวายโดยไม่คิดมูลค่า ใช้เวลาในการสร้างตำหนัก ๘ เดือน โดยสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ  ตัวอาคารเป็นแบบยุโรปสูง ๓  ชั้นหันหน้าไปทางทิศใต้  ราคาค่าก่อสร้างด้วยเงินส่วนพระองค์ทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เสด็จประทับ ณ ตำหนักเขาน้อยรวมเวลา ๑๓ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้มอบตำหนักเขาน้อยให้เป็นสมบัติของทางราชการอยู่ภายใต้ดูแลรักษาของจังหวัดสงขลา

ความสำคัญต่อชุมชน ตำหนักเขาน้อยได้ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จฯ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒  ครั้ง  เมื่อเสด็จมาทรงงานที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๕๘  และ พ.ศ. ๒๔๖๐ และใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่  ๙  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  คราวเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวใต้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
          
ปัจจุบันตำหนักเขาน้อยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๐๗ และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถาน โดยมีพื้นที่โบราณสถาน  ๑๒  ไร่ ๙๙ ตารางวา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ตำหนักเขาน้อยมีตัวอาคารเป็นแบบยุโรป  สูง ๓ ชั้น ชั้นล่างประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (Arch) มีลวดลายปูนปั้นประดับเหนือวงโค้งประกอบด้วย ๖ ห้อง คือ ห้องโถง ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องกระจก ห้องครัว ห้องเก็บของ ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ๙ ห้อง คือ ห้องนอน ๒ ห้อง ห้องแต่งตัว ๒ ห้อง ห้องคนใช้ ห้องสมุด ห้องเลขาส่วนตัว และห้องน้ำ ๒ ห้อง ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย ห้องนอน ๓ ห้อง ทางทิศตะวันตกมีหอคอย ซึ่งทำหลังคาโค้ง ภายในตัวตำหนักตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้แบบอังกฤษ

เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ ตำหนักเขาน้อยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  ถนนสะเดา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

Last modified on 12/07/2016

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

bottom

phone +66 (0) 89-465-0630 

mail 44043 640  stmagazine.unseen@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 15

Yesterday 28

Week 15

Month 740

All 155213