อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง

Address : ถนนเพชรเกษม เส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ เลี้ยวซ้ายที่ตำบลหูแร่

info

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง

        โตนงาช้างเป็นชื่อน้ำตกที่ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ อยู่ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำว่าโตน เป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายว่า น้ำตก แต่ด้วยความผันผวนทางการเมืองในภาคใต้ ป่าโตนงาช้างถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงที่ถูกปิดเป็นเวลาประมาณ 15 ปี จนถึงปี [พ.ศ. 2519] กรมป่าไม้โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ และพิจารณาเห็นว่าป่าโตนงาช้างเป็นป่าผืนใหญ่ผืนหนึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นป่าที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุมและคาดว่าอาจมีแรดอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย เป็นป่าต้นน้ำที่มีลำธารหลายสายไหลลงสู่ที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาหล่อเลี้ยงพื้นที่กสิกรรมหลายแสนไร่ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า (ในเวลานั้น) กรมป่าไม้ เล็งเห็นว่าควรจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อควบคุมและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าและป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ตลอดจนสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสำคัญต่อสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างถาวร จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2521


อยู่ห่างจากอำเภอ หาดใหญ่ประมาณ 26 กม. ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ประมาณ 13 กม. น้ำตกโตนงา ช้างมีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยงามและเป็นชื่อของน้ำตกคือ ชั้นที่ 3 ซึ่งมีสายน้ำตกแยกออกมา ลักษณะคล้ายงาช้าง อันเป็นที่มาของคำว่า "โตน" ภาษาพื้นเมืองแปลว่า น้ำตกโตนงาช้าง หมายถึง น้ำตกรูปงาช้างภายในบริเวณน้ำตกโตนงาช้างยัง มีเส้นทางเดินป่าไว้ให้นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย เข้าถึงธรรมชาติ


 ชั้นที่ 1 โตนบ้า เป็นเพียงแค่สายน้ำไหล มีโขดหิน เล็กๆ และไม่มีแอ่งน้ำ จึงไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำเท่าไหร่นัก

 ชั้นที่ 2 โตนปลิว ชั้นนี้จะเป็นแอ่งน้ำ และมีน้ำไหลจากหน้าผาสูงชันพอประมาณ สูงประมาณ 20 เมตร โดยที่น้ำจะไหลเป็น 2 สายมาบรรจบกันที่แอ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้ำมากที่สุด

 ชั้นที่ 3 โตนงาช้าง เป็นชั้นที่มีทางขึ้นค่อนข้างชัน แต่หากเดินทางมาที่นี่ต้องไม่พลาดขึ้นไปชมชั้นนี้ เพราะเป็นชั้นที่มีน้ำตกที่สวยงาม และมีโขดหินที่ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

 ชั้นที่ 4 โตนดำ อยู่ที่ระดับความสูง 700 เมตร

 ชั้นที่ 5 โตนน้ำปล่อย อยู่ที่ระดับความสูง 1,050 เมตร

 ชั้นที่ 6 โตนฤาษีคอยบ่อ อยู่ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร

 ชั้นที่ 7 โตนเหม็ดชุน อยู่ที่ระดับความสูง 1,550 เมตร

 

 

Last modified on 21/10/2016

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

bottom

phone +66 (0) 89-465-0630 

mail 44043 640  stmagazine.unseen@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 15

Yesterday 39

Week 203

Month 239

All 156761