เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

Address :  เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

info

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง 

          เจดีย์องค์ดำ ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ตำบลเขาแดง เจ้าเมืองพระคลัง (ดิศบุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ หรือสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2373

          เจดีย์องค์ขาว พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยหรือสมเด็จพระยามหาพิชัยญาติ สร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏไว้แล้ว พระยาศรีพัพัฒน์รับราชการเมืองสงขลาอยู่ 2 ปี จึงได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขากลางเมืองสงขลาอีกองค์หนึ่งคู่กัน แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร

          

 

 

Last modified on 21/02/2017

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

bottom

phone +66 (0) 89-465-0630 

mail 44043 640  stmagazine.unseen@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 15

Yesterday 39

Week 203

Month 239

All 156761